Pohjolainen Consulting Oy

(040) 718-4338 · jussi@pohjolainenconsulting.fi

Kokemusta ja osaamista IT-koulutuksiin jo yli 20 vuoden ajalta! Olen erikoistunut tarjoamaan laadukkaita ja räätälöityjä IT-koulutuksia, joiden avulla voit kehittää taitojasi ja vahvistaa uraasi teknologia-alalla. Vuodesta 1999 alkaen olen auttanut satoja asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa ja pysymään ajan tasalla nopeasti muuttuvalla IT-alalla.

Erikoisosaamistani ovat:

 • Frontend - ohjelmointi: ECMAScript, React, Angular
 • Backend - ohjelmointi: Spring Boot / Jakarta EE, Node.js
 • Mobiiliohjelmointi: Android ja iOS

Olen suorittanut pedagogiset opinnot ja olen sertifioitu Java-kouluttaja.

Koulutukset voidaan järjestää sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutus koostuu teoriasta jonka jälkeen tehdään hands-on tyyppisiä harjoituksia. Koulutus voidaan järjestää suomen- tai englanninkielellä. Koulutusten pääpaino on harjoituksissa ja kalvosulkeiset pyritään pitämään minimissään. Pitämieni koulutusten palaute on ollut pääsääntöisesti erinomaista, mikä kertoo sitoutumisestani laadukkaaseen opetukseen ja tyytyväisiin asiakkaisiin.

Koulutukset

Front-end kurssit

React Library

Koulutuksessa käydään läpi React - kirjaston pääperiaatteet. Koulutus sopii web-kehittäjille jotka hallitsevat ECMAScriptin perusteet hyvin (esim ECMAScript Essentials - kurssi). Koulutus voidaan järjestää siten että fokus on ainoastaan funktionaalisissa komponenteissa (react hooks) tai siten että keskitetään enemmän myös luokkapohjaiseen tapaan toteuttaa sovelluksia.

Sisältö
 • Intro to React
 • Hello World with React
 • Using Babel
 • JSX
 • Using create-react-app
 • Function Components
 • Class Components
 • Recap of "this" in JavaScript
 • Life cycle of Components
 • props and state in components
 • Integrating Fetch API to components
 • Axios vs Fetch API
 • Forms and Event Handling
 • Conditional Rendering
 • Lists and Keys
 • Lifting State Up
Kesto: 2 - 3 päivää

Angular 2+ Framework

Koulutuksessa käydään läpi Angular 2+ kehyksen ja TypeScript - kielen toimintaperiaatteet. Koulutus sopii web-kehittäjille jotka hallitsevat ECMAScriptin perusteet hyvin (esim ECMAScript Essentials - kurssi).

Sisältö
 • AngularJS vs Angular 2+ vs React
 • TypeScript - Language in Detail
 • Angular QuickStart
 • Angular Concepts: Component, Template, Service, Module
 • Creating Components
 • Displaying Data
 • Data Binding
 • LifeCycle
 • Component Interaction
 • Routing
 • Pipes
 • Service
Kesto: 3 - 5 päivää

JavaScript in Browser Environment

Koulutuksessa käydään läpi JavaScriptin ohjelmointia selainympäristössä.

Sisältö
 • HTML5 and JS
 • Browser Object Model in Detail
 • Handling Events
 • Event Bubbling
 • WhatWG: DOM Handling
 • AJAX: XMLHttpRequest and Fetch API / Promises
 • HTML5 JS Apis: Geolocation, Canvas
 • Webpack
Kesto: 2 - 5 päivää

ECMAScript Essentials

ECMAScriptin hyvä hallinta on kaiken perusta kun ohjelmoidaan modernien web-sovellusten frontendiä (react, angular) tai backendiä (node.js). ECMAScript on rakenteeltaan kieli joka eroaa merkittävästi monesta muusta ohjelmointikielestä. Koulutus sopii kehittäjille joilla on jo kokemusta jostain toisesta ohjelmointikielestä tai haluavat syventää ECMAScript - kielen hallintaa.

Sisältö
 • JS Tools: Node.js, Project managing
 • Code Quality: ESLint
 • Grammar and Types
 • Variable Hoisting
 • Control Flow, Loops and Iteration
 • Collections
 • Functions in Detail: anonymous functions, arrow syntax, closures
 • Asynchronous functions in JS: Callbacks, Promises and Async + Await
 • Object Oriented Programming: Constructor Functions, Classes, Constructor
 • Inheritance in EcmaScript
 • Keyword "this" in EcmaScript: function binding
 • Strict mode
 • ES Modules
Kesto: 2 - 5 päivää

Introduction to Web Standards: HTTP Connection, XML, HTML5, CSS3

Koulutus sisältää yleiskuvan nykyaikaisesta web sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Web Today
 • Web Standards: W3C, WhatWG
 • XML vs JSON
 • HTTP Connection in Detail
 • HTML5 Overview
 • HTML5 Syntax
 • Rich Media: audio and video
 • Rich Media: canvas
 • HTML5 forms
 • New elements: Header, Footer, Nav ..
Kesto: 1 - 3 päivää

Backend - kurssit

Modern Jakarta EE - Development

Koulutus sisältää yleiskuvan modernista Jakarta EE - kehityksestä

Sisältö
 • Java EE vs Jakarta EE
 • Payara Installation
 • Servlet technology
 • Compiling Servlets in command line and using Netbeans IDE
 • Servlet vs jsp vs jsf
 • Building RESTful API using JAX-RS
 • Connecting to Database using JPA
Kesto: 3 - 5 päivää

Spring Boot Framework 3.0

Koulutus sisältää yleiskuvan Spring Boot - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Java EE vs Spring Boot
 • Spring projects and tools (maven, gradle)
 • Spring Beans
 • View Technology
 • Building RESTful API
 • Connecting to database using JPA and Spring Data
Kesto: 2 - 3 päivää

Node.js Development

Koulutus sisältää yleiskuvan Node.js - kehityksestä.

Sisältö
 • Node.js runtime
 • Node.js architecture and Internals
 • Event driven I/O Model
 • Working with npm
 • Integrating Tools to VSCode, Linting
 • Node.js modules
 • Node.js and building Web Server
 • Implementing Simple Web Server
 • Usage of express and body-parser
 • Implementing RESTful API
 • Database Connection
 • Database Modules
 • Connecting to MySQL
 • Connecting to MongoDB
Kesto: 2 - 3 päivää

Mobiiliohjelmointi

Android - ohjelmointi

Koulutus sisältää yleiskuvan Android - sovelluskehityksestä. Kurssi voidaan vetää Java tai Kotlin -kielellä.

Sisältö
 • Mobile Platform Overview
 • How to Install the SDK?
 • Android Overview
 • Android Essential Tools
 • Activities
 • Services
 • Content Providers
 • Broadcast Receivers
 • UI Development in detail
 • Android Overview
 • Location and Maps
 • Connection to Web
 • Sensors
 • 2D Drawing
Kesto: 3 - 5 päivää

iOS - ohjelmointi SwiftUI:lla

Koulutus sisältää yleiskuvan iOS - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • iOS overview
 • App States
 • Swift - programming language
 • UI Development with SwiftUI
 • Connecting to Backend
 • JSON Parsing
 • Persistant Storage
Kesto: 2 - 3 päivää

Java SE - kurssit

Object Oriented Programming with Java

Koulutus sisältää kattavan kuvan olio-ohjelmoinnin konsepteista Java - kielellä.

Sisältö
 • Overview of Java Technology
 • Java Basic Syntax
 • Memory Management in Java
 • Class types and definition
 • Inheritance
 • Abstract Classes
 • Interfaces
 • Anonymous classes
 • Anonymouse inner classes
Kesto: 2 - 3 päivää

Java SE Programming

Koulutus sisältää yleiskuvan Java SE - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Exception Handling in Detail
 • Javadoc and JAR packaging
 • Java Collection classes
 • GUI - Development with Java FX
 • I/O Programming
 • Concurrent Programming
 • Database Connections using JDBC
Kesto: 3 - 5 päivää

Java SE 8 New Features

Koulutuksessa keskitytään Java SE 8 uusiin piirteisiin.

Sisältö
 • Java Versions Overview
 • Using Lambdas
 • Method References
 • Default methods
 • Functional Interfaces
 • Using Stream API
 • Optionals
 • New Date/Time Package
 • GUI - programming with JavaFX
Kesto: 2 päivää

Java SE 11 New Features

Koulutuksessa keskitytään Java SE 9 - 11 uusiin piirteisiin.

Sisältö
 • Java Versions Overview
 • Java Platform Module System
 • Java 11 REPL: JShell
 • HTTP2 Client
 • Reactive Streams
 • Var-keyword
 • Misc Changes: HTML5 javadoc, Collection Classes, Stream API
Kesto: 1 päivä

Java SE 17 New Features

Koulutuksessa keskitytään Java SE 12 - 17 uusiin piirteisiin.

Sisältö
 • Java Versions Overview
 • Sealed Classes
 • Switch Expressions
 • Text Blocks
 • Records
 • Pattern Matching
Kesto: 1 päivä

Kurssipalautteita

Kouluttajalla erinomaiset pedagogiset taidot sekä koko koulutus oli järjestetty erinomaisesti. Haluaisin päästä uudelleenkin saman kouluttajan eri kursseille ja toivon, että yrityksessäni järjestetään hänen kurssejaan!

Palaute React - koulutuksesta

Opettaja opettaa ymmärtämään eikä vaan tekemään, joka tekee kurssista moninverroin tavanomaista yrityskoulutuskurssia hyödyllisempi

Palaute React - koulutuksesta

Todella hyvä ja selkeä kouluttaja. Osaa asiansa ja pystyy tekemään esimerkkejä lennosta.

Palaute React - koulutuksesta

Koulutus oli erinomainen. React on itselleni suhteellisen tuttua, kun käytän sitä osana oppinnäytetyötäni parhaillaan, joten funktiorakenteet ovat aika tuoreessa muistissa. Vaikka ne ovat tuttuja, koin paljon ahaa-elämyksiä tällä kurssilla ja opin syvällisemmin miten esimerkiksi nuo funktiorakenteet oikeasti toimivat. Esimerkit ja erityisesti opettajan tapa kysyä, että mitä tapahtuu jos muutan tämän asian koodissa edistivät oppimistani. Kiitos paljon!

Palaute React - koulutuksesta

Todella hyvä että kurssi eteni nimenomaan tässä järjestyksessä, varsinkin ecmascript osuus pohjalle ennen reactiinsiirtymistä oli tarpeen. Tällaiselle melko analyyttiselle mielelle on eduksi kun asiat kerrotaan perustellen lähtien mitä taustalla tapahtuu ja miksi koodi pitää tehdä tietynlaiseksi.

Palaute React - koulutuksesta

Aivan mahtava kurssi ja Jussi oli tosi hyvä kouluttaja.

Palaute Java Web Service - koulutuksesta

Malliesimerkki siitä kuinka kurssi pitäisi vetää.

Palaute Java Web Service - koulutuksesta

Erinomainen opettaja, osasi kertoa asiat selkeästi ja käydä asian ymmärtämiseksi tarvittavat muut asiat erittäin hyvin läpi. Opettaja oli valmistautunut erittäin hyvin kurssia varten ja käytti tiedon jakamiseen erinomaisesti Dropbox Paper toiminnallisuutta.

Palaute Java Web Service - koulutuksesta

Paras koulutus, johon olen osallistunut. Sopivasti yksityiskohtaisia syntaksijuttuja laajempien asioiden seassa. Viimeisellä tunnilla annettu zip on enemmän kuin sata jänistä ja tulee tutkittua tarkkaan, sillä juuri sitä on tarkoitus alkaa harjoittelupaikalla seuraavaksi tekemään.

Palaute Angular 2+ - koulutuksesta

Tuskinpa Typescriptiä, Angularia ja Node.js:ää olisi voinut tätä tiiviimmin käydä läpi. Oli hyvä, että kurssilla oli selkeä pääpaino Angularissa, eikä mukaan tungettu muita fronttiteknologioita. Aika bueno setti.

Palaute Angular 2+ ja Node.js - koulutuksesta

Jussi Pohjolainen oli huippukouluttaja (sisällöllisesti ja opetuksellisesti)

Palaute Java SE Programming - koulutuksesta

Opettajan pedagogiset taidot ja osaaminen huippuluokkaa.

Palaute Java SE Programming - koulutuksesta

Kadehdin kurssin pitäjän tapaa opettaa asiansa erittäin selkeästi ja havainnollisesti.

Palaute Android Programming - koulutuksesta

Opetus ei ollut missään vaiheessa ulkoaopetellun oloista vaan asiaa todellakin opetettiin osallistujien lähtökohdat huomioonottaen.

Palaute Android Programming - koulutuksesta

Ei muuta kuin jatka samaa rataa :) ja uusilla kursseilla nähdään...

Palaute Android Programming - koulutuksesta

Opettaja oli opettamasta asiasta todella hyvin perillä ja osasi demota ja selostaa ne hyvin ymmärrettävästi.

Palaute Android Programming - koulutuksesta

Pidin tästä kurssista todella paljon, ja uskon että opin myöskin valtavasti.

Palaute Android Programming - koulutuksesta

Jälleen kerran erinomainen kurssi Jussilta. Materiaalit ja harjoitukset hyvää luokkaa.

Palaute Android Programming - koulutuksesta

Asiakkaita

 • Accenture Oy
 • Microsoft Oy
 • CGI Oy
 • Fastroi Oy
 • Kela
 • Tieturi Oy
 • Saranen Oy
 • Tieto-Oskari Oy
 • Valtori
 • OpusCapita Oy
 • Jyväskylän yliopisto
 • PiceaSoft Oy
 • Insta Oy
 • NSD Consulting Oy

Yhteydenotto

jussi@pohjolainenconsulting.fi
(040) 718-4338
Y-tunnus: 2938230-5