Pohjolainen Consulting Oy

Pohjolainen Consulting Oy tarjoaa ohjelmointiteknologiaan liittyviä kursseja. Tarjottavat kurssit liittyvät Frontend-, Backend-, Java- ja mobiiliohjelmointiin (Android/iOS). Kurssit voidaan järjestää 3 - 25 hengen asiakaskohtaisille ryhmille joko tilaisuutta varten vuokratuissa tiloissa tai asiakkaan tiloissa. Koulutus koostuu teoriasta jonka jälkeen tehdään hands-on tyyppisiä harjoituksia. Koulutus voidaan järjestää suomen- tai englanninkielellä.

Katso julkiset koulutukset Oppia.fi:stä.

Front-end kurssit

React Library

Koulutuksessa käydään läpi React JavaScript - kirjaston pääperiaatteet. Koulutus sopii web-kehittäjille jotka hallitsevat JavaScriptin perusteet.

Sisältö
 • Intro to React
 • Hello World with React
 • Using Babel
 • JSX
 • Function Components
 • Class Components
 • Recap of "this" in JavaScript
 • LifeCycle of Components
 • props and state in components
 • Integrating Fetch API to components
 • Forms and Event Handling
 • Conditional Rendering
 • Lists and Keys
 • Lifting State Up
 • Using create-react-app
 • React Router v4
Kesto: 2 - 3 päivää

Angular 2+ Framework

Koulutuksessa käydään läpi Angular 2+ kehyksen ja TypeScript - kielen toimintaperiaatteet. Koulutus sopii web-kehittäjille jotka hallitsevat JavaScriptin perusteet.

Sisältö
 • AngularJS vs Angular 2+ vs React
 • TypeScript - Language in Detail
 • Angular QuickStart
 • Angular Concepts: Component, Template, Service, Module
 • Creating Components
 • Displaying Data
 • Data Binding
 • LifeCycle
 • Component Interaction
 • Routing
 • Pipes
 • Service
Kesto: 3 - 5 päivää

AngularJS

Koulutuksessa käydään läpi AngularJS toimintaperiaatteet. Koulutus sopii web-kehittäjille jotka hallitsevat JavaScriptin perusteet.

Sisältö
 • Web Development and SPA
 • Intro to AngularJS
 • Recap of JS
 • Getting Started with AngularJS – Directives, Filters and Data Binding
 • View, Controllers and Scope
 • Modules, Routes, Services
 • Ajax and RESTful Web Services
Kesto: 1 - 2 päivää

JavaScript in Browser Environment

Koulutuksessa käydään läpi JavaScriptin ohjelmointia selainympäristössä.

Sisältö
 • HTML5 and JS
 • Browser Object Model in Detail
 • Handling Events
 • Event Bubbling
 • WhatWG: DOM Handling
 • AJAX: XMLHttpRequest and Fetch API / Promises
 • HTML5 JS Apis: Geolocation, Canvas
 • Webpack
Kesto: 2 - 5 päivää

ECMAScript Essentials

Koulutuksessa käydään läpi ECMAScript (ES6/7) - kielen piirteet. Koulutus sopii kehittäjille joilla on jo kokemusta jostain toisesta ohjelmointikielestä tai haluavat syventää ECMAScript - kielen hallintaa.

Sisältö
 • JS Tools: Node.js, Project managing
 • Code Quality: ESLint
 • Grammar and Types
 • Variable Hoisting
 • Control Flow, Loops and Iteration
 • Collections
 • Functions in Detail: anonymous functions, arrow syntax, closures
 • Object Oriented Programming: Constructor Functions, Classes, Constructor
 • Inheritance in EcmaScript
 • Keyword "this" in EcmaScript: function binding
 • Strict mode
 • Regex
 • ES Modules
 • Unit Testing
 • Async and Promises
Kesto: 2 - 5 päivää

Introduction to Web Standards: HTTP Connection, XML, HTML5, CSS3

Koulutus sisältää yleiskuvan nykyaikaisesta web sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Web Today
 • Web Standards: W3C, WhatWG
 • XML vs JSON
 • HTTP Connection in Detail
 • HTML5 Overview
 • HTML5 Syntax
 • Rich Media: audio and video
 • Rich Media: canvas
 • HTML5 forms
 • New elements: Header, Footer, Nav ..
Kesto: 1 - 3 päivää

Backend - kurssit

Java EE - Development

Koulutus sisältää yleiskuvan Java EE - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Java EE vs Java SE
 • GlassFish Installation
 • Servlet technology
 • Compiling Servlets in command line and using Netbeans IDE
 • Servlet vs jsp vs jsf
 • JSF - UI
 • EJB - components
 • Building RESTful API using JAX-RS
 • Connecting to Database using JPA
Kesto: 3 - 5 päivää

Spring Boot Framework

Koulutus sisältää yleiskuvan Spring Boot - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Java EE vs Spring Boot
 • Spring projects and tools (maven, gradle)
 • Spring Beans
 • View Technology
 • Building RESTful API
 • Connecting to database using JPA and Spring Data
Kesto: 2 - 3 päivää

Node.js Development

Koulutus sisältää yleiskuvan Node.js - kehityksestä.

Sisältö
 • Node.js runtime
 • Node.js architecture and Internals
 • Event driven I/O Model
 • Working with npm
 • Integrating Tools to VSCode, Linting
 • Node.js modules
 • Node.js and building Web Server
 • Implementing Simple Web Server
 • Usage of express and body-parser
 • Implementing RESTful API
 • Database Connection
 • Database Modules
 • Connecting to MySQL
 • Connecting to MongoDB
Kesto: 2 - 3 päivää

Mobiiliohjelmointi - kurssit

Android - ohjelmointi

Koulutus sisältää yleiskuvan Android - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Mobile Platform Overview
 • How to Install the SDK?
 • Android Overview
 • Android Essential Tools
 • Activities
 • Services
 • Content Providers
 • Broadcast Receivers
 • UI Development in detail
 • Android Overview
 • Security, Signing and Deploying.
 • Location and Maps
 • Connection to Web
 • Telephony Manager
 • Sensors
 • 2D Drawing
Kesto: 3 - 5 päivää

iOS - ohjelmointi

Koulutus sisältää yleiskuvan iOS - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • iOS overview
 • App States
 • Swift - programming language
 • UI Development on iOS
 • Persistant Storage
 • Publishing iOS Apps
Kesto: 2 - 3 päivää

Java SE - kurssit

Object Oriented Programming with Java

Koulutus sisältää kattavan kuvan olio-ohjelmoinnin konsepteista Java - kielellä.

Sisältö
 • Overview of Java Technology
 • Java Basic Syntax
 • Memory Management in Java
 • Class types and definition
 • Inheritance
 • Abstract Classes
 • Interfaces
 • Anonymous classes
 • Anonymouse inner classes
Kesto: 2 - 3 päivää

Java SE Programming

Koulutus sisältää yleiskuvan Java SE - sovelluskehityksestä.

Sisältö
 • Exception Handling in Detail
 • Javadoc and JAR packaging
 • Java Collection classes
 • GUI - Development with Java FX
 • I/O Programming
 • Concurrent Programming
 • Database Connections using JDBC
Kesto: 3 - 5 päivää

Java SE 8 New Features

Koulutuksessa keskitytään Java SE 8 uusiin piirteisiin.

Sisältö
 • Java Versions Overview
 • Using Lambdas
 • Method References
 • Default methods
 • Functional Interfaces
 • Using Stream API
 • Optionals
 • New Date/Time Package
 • GUI - programming with JavaFX
Kesto: 2 päivää

Java SE 11 New Features

Koulutuksessa keskitytään Java SE 11 uusiin piirteisiin.

Sisältö
 • Java Versions Overview
 • Java Platform Module System
 • Java 11 REPL: JShell
 • HTTP2 Client
 • Reactive Streams
 • Var-keyword
 • Misc Changes: HTML5 javadoc, Collection Classes, Stream API
Kesto: 1 päivä

Kurssipalautteita

Malliesimerkki siitä kuinka kurssi pitäisi vetää.

Palaute Java Web Service - kurssilta

Aivan mahtava kurssi ja Jussi oli tosi hyvä kouluttaja.

Palaute Java Web Service - kurssilta

Erinomainen opettaja, osasi kertoa asiat selkeästi ja käydä asian ymmärtämiseksi tarvittavat muut asiat erittäin hyvin läpi. Opettaja oli valmistautunut erittäin hyvin kurssia varten ja käytti tiedon jakamiseen erinomaisesti Dropbox Paper toiminnallisuutta.

Palaute Java Web Service - kurssilta

Paras koulutus, johon olen osallistunut. Sopivasti yksityiskohtaisia syntaksijuttuja laajempien asioiden seassa. Viimeisellä tunnilla annettu zip on enemmän kuin sata jänistä ja tulee tutkittua tarkkaan, sillä juuri sitä on tarkoitus alkaa harjoittelupaikalla seuraavaksi tekemään.

Palaute Angular 2+ - kurssilta

Tuskinpa Typescriptiä, Angularia ja Node.js:ää olisi voinut tätä tiiviimmin käydä läpi. Oli hyvä, että kurssilla oli selkeä pääpaino Angularissa, eikä mukaan tungettu muita fronttiteknologioita. Aika bueno setti.

Palaute Angular 2+ ja Node.js - kurssilta

Jussi Pohjolainen oli huippukouluttaja (sisällöllisesti ja opetuksellisesti)

Palaute Java SE Programming - kurssilta

Opettajan pedagogiset taidot ja osaaminen huippuluokkaa.

Palaute Java SE Programming - kurssilta

Kadehdin kurssin pitäjän tapaa opettaa asiansa erittäin selkeästi ja havainnollisesti.

Palaute Android Programming - kurssilta

Opetus ei ollut missään vaiheessa ulkoaopetellun oloista vaan asiaa todellakin opetettiin osallistujien lähtökohdat huomioonottaen.

Palaute Android Programming - kurssilta

Ei muuta kuin jatka samaa rataa :) ja uusilla kursseilla nähdään...

Palaute Android Programming - kurssilta

Opettaja oli opettamasta asiasta todella hyvin perillä ja osasi demota ja selostaa ne hyvin ymmärrettävästi.

Palaute Android Programming - kurssilta

Pidin tästä kurssista todella paljon, ja uskon että opin myöskin valtavasti.

Palaute Android Programming - kurssilta

Jälleen kerran erinomainen kurssi Jussilta. Materiaalit ja harjoitukset hyvää luokkaa.

Palaute Android Programming - kurssilta

Yhteydenotto

jussi@pohjolainenconsulting.fi
(040) 718-4338
Kaitilonkatu 4 B, 33580 Tampere
Y-tunnus: 2938230-5